FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0427

Bonusverbod NOW niet voor uitgeschreven, arbeidsongeschikte bestuurder

X was sinds 1 juli 2006 in dienst bij BV Y en vanaf 1 januari 2009 stond hij bij de KvK ingeschreven als zelfstandig bevoegd bestuurder. In november 2018 raakte X arbeidsongeschikt. De kwartaalbonus van € 2.500 die in zijn arbeidsovereenkomst was opgenomen, bleef hij vooralsnog ontvangen. In 2020 betaalde BV Y de bonus echter niet meer uit, omdat de NOW 1.2-regeling uitbetaling van een dergelijke bonus aan bestuurders als X niet toestond. X spande hierop een procedure aan. Hij stelde dat hij geen beleidsbepaler was geweest in de zin van de NOW-regeling, waardoor het bonusverbod niet op hem van toepassing was. Verder was hij vanaf 8 januari 2020 uitgeschreven bij de KvK als bestuurder van BV Y. Rechtbank Den Haag stelde vast dat in de toelichting bij de NOW 1.2-regeling alleen gold voor het bestuur en de directie van de aanvragende onderneming. In de toelichting van de minister van SZW op de NOW 2.0-regeling was opgemerkt dat het begrip bestuur, directeur (of management) breed moest worden opgevat. De registratie in de KvK was niet doorslaggevend, ook niet of de betrokken personen beslissend en/of tekeningbevoegd waren. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepaalden, behoorden tot het bestuur en vielen daarmee onder het bonusverbod. Weliswaar ging het in dit geval om een uitleg van de NOW 1.2-regeling, maar het bonusverbod was in de NOW 2.0-regeling niet inhoudelijk gewijzigd. Daarmee kon de uitleg in de toelichting op de NOW 2.0-regeling volgens de Rechtbank gezien worden als een verdere evolutie van de uitleg van hetzelfde begrip zodat daaraan ook betekenis toekwam voor de uitleg van de NOW 1.2-regeling. Dit betekende dat X in ieder geval beleidsbepaler was zolang hij bij BV Y de statutaire functie van bestuurder had, in de periode 1 januari 2009 tot 8 januari 2020. In die periode was hij bevoegd alleen en zelfstandig BV Y te besturen en was hij ook beleidsbepaler bij BV Y. Dat volgde ook uit zijn arbeidsovereenkomst, waaruit bleek dat X verantwoordelijk was voor de in- en verkoop, het personeelsbeleid en het zelfstandig besturen van het beveiligingsbedrijf. Sinds de uitschrijving bij de KvK had X zijn statutaire bevoegdheden niet meer, en kon hij vanwege zijn arbeidsongeschiktheid ook niet langer de beleidsbepalende taken uitoefenen. In die zin was X "overig personeel" geworden als bedoeld in de NOW 1.2-regeling, waarvoor het bonusverbod niet gold. De Rechtbank stelde X in het gelijk en bepaalde dat BV Y ook over de relevante periode in 2020 de bonus van € 2.500 bruto per kwartaal moest betalen.

Rechtbank Den Haag 11-12-2020, nr. 8847448 RP VERZ 20-50617 (Fida 20210592)

Verwijzingen:
Fida 20210592 (Rechtbank Den Haag 11-12-2020 88474482050617)
ECLI:NL:RBDHA:2020:13594