FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0366

Tweede Kamer ge´nformeerd over uitvoering TOZO door gemeenten

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) door gemeenten, hoe de financiŰle vergoeding voor uitkeringskosten TOZO aan gemeenten zal plaatsvinden, welke oplossingen zijn getroffen om het financieel risico voor gemeenten te beperken en hoe de rechtmatigheid wordt gewaarborgd. Uit de brief volgt onder meer dat bij TOZO sprake is van een specifieke uitkering, waarbij die kosten worden vergoed waarvan de gemeente de rechtmatige besteding kan verantwoorden. Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Die vergoeding bestaat uit een vast bedrag per besluit op een aanvraag, ongeacht of die aanvraag is toegekend of afgewezen. Een afwijkende regeling geldt voor de uitvoering van de TOZO door de gemeente Maastricht, ten aanzien van aanvragen van zelfstandig ondernemers die in het buitenland wonen. Voor de behandeling van die aanvragen worden de daadwerkelijke kosten vergoed. Kosten die als "fout" of "onzeker" zijn aangemerkt, worden door het Rijk in beginsel niet vergoed. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kosten toch geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Via de Beleidsregel hardheidsclausule TOZO 1 is bekend gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid om de als fout en onzeker verantwoorde TOZO-kosten toch in aanmerking te nemen bij de vaststelling van de rijksvergoeding (zie FutD 2020-3572). De beleidsregel is alleen van toepassing op de uitvoering van TOZO 1. Dat gemeenten TOZO 1 onder moeilijke omstandigheden hebben moeten uitvoeren, rechtvaardigt volgens de minister een ruimhartige toepassing van de hardheidsclausule. Voor de toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven. Zij geven hierin aan dat ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden, sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van de TOZO.

Ministerie van SZW 27-1-2021, nr. 2021-0000005836 (Fida 20210418)

Verwijzingen:
Fida 20210418 (MvSZW 27-01-2021 20210000005836)