FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0357

NOW-subsidie startende restauranthouder volgens CRvB terecht afgewezen

BV X opende in februari 2020 een restaurant, maar moest haar zaak op 15 maart 2020 alweer sluiten vanwege de coronamaatregelen. Zij deed een beroep op de NOW-1 subsidieregeling voor de periode van maart tot en met mei 2020 voor vijf werknemers die sinds 1 februari 2020 bij haar in dienst waren. Het UWV wees de aanvraag af, omdat er geen loon was betaald in november 2019 of in januari 2020. Ook de aanvraag voor NOW-2 subsidie voor de periode van juni tot en met september 2020 werd afgewezen, omdat BVX volgens de op 15 mei 2020 bekende gegevens geen loonkosten had in maart 2020. BV X ging in beroep. Rechtbank Midden-Nederland (zie FutD 2020-2773) verklaarde het beroep tegen de afwijzing van de NOW-1-subsidie ongegrond, en het beroep met betrekking tot de NOW-2-subisidie niet-ontvankelijk. BV X ging in hoger beroep en stelde dat het voorschot op de NOW-1-subsidie ten onrechte was vastgesteld op basis van de loongegevens over januari 2020 of over november 2019 en dat moest worden uitgegaan van de loongegevens over maart 2020. Ook was volgens BV X de peildatum van 15 mei 2020 voor de NOW-2-subsidie in strijd met het evenredigheidsbeginsel en moest daarom buiten toepassing blijven. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelde BV X in het ongelijk. De NOW was een noodmaatregel waarbij snel een zeer groot aantal werkgevers duidelijkheid moest worden verschaft over de aard en de inhoud van de regeling. Hierdoor had de NOW-regeling noodgedwongen een algemeen karakter en kon er niet steeds maatwerk worden geboden. De NOW was niet bedoeld om een alomvattende regeling te bieden om alle bedrijven te redden. Hoewel de NOW voor sommige werkgevers, zoals startende ondernemers als BVX, nadelig kon uitpakken doordat zij geen voorschot konden ontvangen, was geen sprake van strijd met het evenredigheidsbeginsel. Zelfs als wl zou worden uitgegaan van de loonsom in maart 2020 kwam BV X niet alsnog in aanmerking voor een voorschot omdat volgens de loonaangifte de loonsom in die maand €0 bedroeg. De CRvB besliste met betrekking tot de NOW-2-subsidie dat bewust was gekozen voor de peildatum van 15 mei 2020 om fraude te voorkomen. Daarom werden correctieberichten op de loonaangifte n 15 mei 2020 niet meegenomen in de bepaling van de loonsom. De peildatum van 15 mei 2020 was volgens de CRvB niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. In incidentele gevallen was weliswaar afgeweken van deze peildatum, maar daarbij ging het om andere situaties, die zich in het geval van BV X niet hadden voorgedaan. Er was daarom in het geval van BV X geen reden van deze peildatum af te wijken.

Centrale Raad van Beroep 28-1-2021, nr. 20/3476 (Fida 20210430)

Verwijzingen:
Fida 20210430 (CRvB 28-01-2021 203476)
Fida 20205218 (beroep of cassatie, Rechtbank Midden-NL 09-09-2020 201815)
ECLI:NL:CRVB:2021:87