FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0205

NOW ook voor voetbalclubs met forse transferuitgaven

Minister Koolmees heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het gebruik van de NOW in de eredivisie. Uit de eerste ronde van de NOW-regeling blijkt volgens de minister inderdaad dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ samen 44% hebben ontvangen van het totaal dat door betaald voetbal organisaties (BVO) is aangevraagd. In het Deltaplan staat dat zij aanvullend op de NOW-regeling geen, of maar beperkt steun zullen aanvragen. In het Deltaplan betaald voetbal heeft de sector berekend dat er steun nodig is van circa € 140 mln, in een scenario waarin het hele seizoen 2020-2021 zonder publiek moet worden gevoetbald. In de gesprekken is aangegeven dat elke BVO er eerst alles aan moet hebben gedaan om de schade die is gerelateerd aan de coronamaatregelen, zelf op te lossen. Als er bij een BVO nog financiële schade door de coronamaatregelen resteert, kan de rijksoverheid als laatste loket een rol gaan spelen. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. Volgens de minister bestaat de mogelijkheid dat er clubs zijn waarbij de uitgaven aan transfers hoger zijn dan de inkomsten uit transfers. Het kan ook zo zijn dat clubs, waarbij dat het geval is, gebruik hebben gemaakt van de NOW. Het is in elk geval niet toegestaan om bonussen uit te keren over het boekjaar waarin de periode valt waarover de NOW-regeling is aangevraagd als het voorschot meer dan € 100.000 en de vaststellingsaanvraag meer dan € 125.000 bedraagt. Als een onderneming wél een bonus uitkeert én NOW-subsidie aanvraagt, zal het UWV de subsidieaanvraag afwijzen. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden teruggevorderd.

Ministerie van SZW 11-1-2021, nr. 2020-0000170608 (Fida 20210142)

Verwijzingen:
Fida 20210142 (MvSZW 11-01-2021 20200000170608)