FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0142

Systeem van risicobeheersing TVL-subsidie toegelicht

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de risicobeheersing bij de noodsteun op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB Covid-19 (TVL).

Om risico's bij de uitvoering van de TVL zoveel mogelijk te voorkomen heeft RVO.nl een uitgebreid systeem van risicobeheersing opgezet. Na een aanvraag wordt op basis van een aantal indicatoren geautomatiseerd een risicoprofiel opgesteld van de aanvraag en aanvrager. Aanvragen met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) worden voorafgaand aan het uitbetalen van het voorschot door RVO.nl verscherpt handmatig gecontroleerd, onder andere op de juistheid van de opgevoerde gegevens en andere indicatoren van mogelijke M&O-risico's. Ook bij een vaststellingsverzoek wordt opnieuw geautomatiseerd een risicoprofiel van de aanvraag en aanvrager opgesteld. Vaststellingsverzoeken met een verhoogd risico op M&O worden voorafgaand aan de definitieve vaststelling verscherpt handmatig gecontroleerd. Naast meldingen van de banken ontvangt RVO.nl ook uit andere bronnen meldingen van mogelijk M&O, zoals interne meldingen van de afdeling die de TVL-aanvragen beoordeelt en uit het M&O-netwerk van RVO.nl zoals politie, gemeente en FIOD.

Verder heeft RVO.nl de volgende aanscherpingen in het TVL proces doorgevoerd:

Het Ministerie van EZK bekijkt samen met RVO.nl of deze maatregelen afdoende zijn.

Ministerie van EZK 14-1-2021, nr. DGBI / 21005701 (Fida 20210236)

Verwijzingen:
Fida 20210236 (MvEZ 14-01-2021 21005701)