FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0028

Corona en overlijden vader boekhouder geen excuus voor te laat bezwaar

Mevrouw X ging in beroep nadat de inspecteur haar bezwaar tegen een vrijstellingsbeschikking ongegrond had verklaard. De beroepstermijn eindigde op 12 mei 2020, maar het beroepschrift kwam pas op 30 mei 2020 bij de griffie van de Rechtbank binnen. Dat kwam volgens mevrouw X omdat haar boekhouder, die de uitspraak op bezwaar had ontvangen op 31 maart 2020, wegens het overlijden van zijn vader in maart 2020 in het buitenland verbleef en, mede vanwege de coronasituatie, daarna zeer moeilijk bereikbaar was geweest. Rechtbank Noord-Holland besliste dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar was en verklaarde het beroep van mevrouw X niet-ontvankelijk. In het algemeen was een overlijden onvoldoende reden om niet tijdens de beroepstermijn een beroepschrift in te dienen, desnoods onder voorbehoud van het aanvoeren van gronden. Volgens de Rechtbank was niet gebleken dat de boekhouder of mevrouw X zelf gedurende de gehele beroepstermijn vanwege het overlijden van de vader van de boekhouder en vanwege de corona-situatie niet in staat was het beroepschrift tijdig in te dienen of om hiervoor hulp in te schakelen. Het niet treffen van enige voorziening kwam voor risico van mevrouw X.

Rechtbank Noord-Holland 21-12-2020, nr. 20/3734 (Fida 20207297)

Verwijzingen:
Fida 20207297 (Rechtbank N-Holland 21-12-2020 HAA20/3734)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:RBNHO:2020:10783