FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3913

Documenten over TOGS-regeling openbaar gemaakt

De minister van EZK heeft in reactie op een WOB-verzoek informatie openbaar gemaakt over de toepassing van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Het gaat daarbij om 10 voorbeelden waarin aan een bezwaar is tegemoetgekomen en 10 voorbeelden van bijzondere omstandigheden waarbij van de beleidsregels is afgeweken.

Ministerie van EZK 18-12-2020, nr. WOB/2020/180 (Fida 20207217)

Verwijzingen:
Fida 20207217 (MvEZ 18-12-2020 WOB/2020/180)