FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3679

Tweede Kamer akkoord met BIK-novelle bij belastingplan 2021

De Tweede Kamer heeft op 10 december 2020 de novelle (zie FutD 2020-3584) met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK; zie FutD 2020-2586) bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangenomen. Met deze novelle wordt de aansluiting bij de fiscale eenheid (f.e.) uit de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gehaald waardoor de regeling alleen op het niveau van een individuele vennootschap kan worden toegepast. Voor de toepassing op het niveau van de f.e. is goedkeuring gevraagd aan de Europese Commissie. In de novelle is de mogelijkheid opgenomen om de aansluiting bij de f.e. alsnog in te voeren. Die aansluiting treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Tweede dagen voor de stemming stuurde de staatssecretaris een nota naar aanleiding van het (nader) verslag bij de BIK-novelle naar de Tweede Kamer. Hieraan ontlenen wij het volgende:

Tweede Kamer 8-12-2020, nr. 35659 (Fida 20206890)

Verwijzingen:
Fida 20206890 (TK 08-12-2020 35659)
Fida 20206925 (Zelf 10-12-2020 )