FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3677

Corona-steun- en herstelpakket verder uitgebreid

Het kabinet breidt het pakket met coronasteun- en herstelmaatregelen voor banen en economie op delen verder uit en ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Dit blijkt uit een brief van de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken, FinanciŽn, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Wij ontlenen aan de brief het volgende:

  1. De steun- en herstelpakketten worden in het eerste kwartaal van 2021 niet afgebouwd. De parameters in de NOW, zoals het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen, blijven ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van de NOW 3 (januari-maart 2021) blijft gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3 (oktober-december 2020). Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%. In een bijlage bij de brief geeft de minister enkele voorbeelden van de berekening van de omzet voor de NOW.
  2. Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) blijft de omzetdervingsgrens van minimaal 30% onveranderd en wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd: het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage: 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van 100%. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020. Daarnaast kunnen ook in het eerste kwartaal van 2021 alle sectoren gebruik maken van de TVL; het loslaten van de SBI-codes wordt met een kwartaal verlengd.
  3. De seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.
  4. Eind september heeft het kabinet besloten de invoering van de beperkte vermogenstoets in de TOZO uit te stellen tot 1 april 2021. TOZO 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen ten opzichte van TOZO. Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is.
  5. Het uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd tot 1 april 2021 (zie FutD 2020-3676 in dit nummer voor de details).
  6. Het kabinet maakt €†130 mln vrij voor een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiŽle problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand door gemeenten gebruikt.

Ministerie van Economische Zaken 9-12-2020 (Fida 20206899) en nr. CE-AEP / 20307631 (Fida 20206898)

Verwijzingen:
Fida 20206899 (MvEZ 09-12-2020 )