FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3572

Vastelling identiteit aanvragers TOZO 4 niet meer alleen via DigiD

Een aantal (grote) gemeenten heeft bij de TOZO de identiteit van de aanvrager vastgesteld via DigiD. Deze keuze is gemaakt omdat de TOZO onder hoge druk en in korte tijd moest worden verstrekt en vrijwel altijd op afstand en digitaal is aangevraagd. Volgens de regels in de Participatiewet moet de identiteit van aanvragers worden vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart. De staatssecretaris van SZW vindt het niet realistisch om van gemeenten te verwachten dit formele gebrek te herstellen, ook omdat het risico op identiteitsfraude met de TOZO laag is ingeschat. Gemeenten kunnen volstaan met raadpleging van DigiD als de identificatie gecombineerd is met controle in BRP of Suwinet. De staatssecretaris heeft daarom besloten deze onrechtmatigheid, voor zover die zich voordoet ten aanzien van onder TOZO 1, 2 en 3 (maart 2020 tot en met maart 2021) verstrekte uitkeringen en leningen, op basis van de hardheidsclausule in de TOZO toch te vergoeden. Voor toekomstige TOZO 4-aanvragen (april 2021 tot en met juni 2021) worden gemeenten wel gevraagd (kopieŽn van) identiteitsbewijzen te controleren, om daarmee te voldoen aan de Participatiewet. Een tweede kwestie betreft de aanspraak op studiefinanciering van ondernemers jonger dan 27 jaar die niet studeren. Bij de beoordeling van het recht op TOZO tot 1 oktober 2020 zijn jonge ondernemers tot 27 jaar die geen onderwijs volgen en dus geen studiefinanciering ontvangen, door veruit de meeste gemeenten niet beoordeeld op hun mogelijkheden om onderwijs te gaan volgen en als gevolg daarvan hun mogelijke aanspraak op studiefinanciering. Dat houdt in dat de betreffende jongeren TOZO toegekend hebben gekregen. De staatssecretaris vindt het ook niet juist om jonge ondernemers in deze periode tijdelijk naar het onderwijs te verwijzen, omdat zij immers niet werkloos zijn en hun aandacht primair moeten richten op continuering en eventueel aanpassing van hun bedrijf tijdens deze coronacrisis. Om die reden wordt de Participatiewet tijdelijk gewijzigd, voor de resterende duur van de TOZO (dus met ingang van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021), waarbij de uitsluitingsgrond ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die zouden kunnen studeren en daardoor aanspraak zouden kunnen maken op studiefinanciering buiten toepassing wordt verklaard voor de TOZO.

Ministerie van SZW 24-11-2020, nr. 2020-0000151539 (Fida 20206574)

Verwijzingen:
Fida 20206574 (MvSZW 24-11-2020 2020-0000151539)