FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3484

Uitvoeringstechnische consequenties TOZO-wijzigingen

De staatssecretaris van SZW heeft de Eerste Kamer ge´nformeerd over de uitvoeringstechnische consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de TOZO-regeling (zie FutD 2020-2739) voor de gemeentelijke uitvoering. Daaruit blijkt dat de staatssecretaris het beleidsmatig onwenselijk vindt om de partnerinkomenstoets uit te zetten. VNG en Divosa zijn het daarmee eens. Beide organisaties vinden verder het doorvoeren van wijzigingen gedurende de looptijd van de TOZO uitvoeringstechnisch onwenselijk. Dat geldt ook voor het uitzetten van de partnerinkomenstoets gedurende de looptijd van TOZO-3. Volgens VNG en Divosa leidt het opnieuw wijzigen van het huidige beleid tot onduidelijkheid en onzekerheid bij zowel ondernemers als gemeenten. De staatssecretaris laat weten veel belang te hechten aan de uitvoerbaarheid van de TOZO. De bewindspersoon vindt het belangrijk dat gemeenten in staat blijven om de TOZO uit te voeren, zodat ondernemers die een huishoudinkomen hebben onder het sociaal minimum snel kunnen worden voorzien van inkomensondersteuning.

Ministerie van SZW 13-11-2020, nr. 2020-0000153892 (Fida 20206351)

Verwijzingen:
Fida 20206351 (MvSZW 13-11-2020 2020-0000153892)