FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3468

Beperkte kennisname Memo Project Duitse informatie (USB) toegestaan

X ging in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. De inspecteur verstrekte daarop bij zijn verweerschrift een geanonimiseerd "Memo, Project Duitse informatie (USB)" met bijlagen en deed een beroep op beperkte kennisname van het Memo als bedoeld in artikel 8:29 Awb. De geheimhoudingskamer van Hof Amsterdam honoreerde het verzoek van de inspecteur. De door hem onleesbaar gemaakte persoonsgegevens en andere gegevens van belastingambtenaren en derden waren niet van belang voor de beslissing in de hoofdzaak van X. Ook stonden in het Memo op diverse plaatsen overwegingen van controlestrategische aard, die niet alleen dit project raakten, maar ook andere projecten uit het programma "Verhuld vermogen". De geheimhoudingskamer was het met de inspecteur eens dat deze onleesbaar gemaakte tekstgedeelten voor de Belastingdienst van controle-strategisch belang waren (zowel voor andere belastingplichtigen als, mogelijk, voor X). Het directe belang van deze tekstgedeelten voor de beslissing in de hoofdzaak was erin gelegen dat deze tekstgedeelten inzicht verschaften in de manier waarop de Belastingdienst inwoners van Nederland met tegoeden bij de Zwitserse UBS-bank opspoorde, benaderde en in de heffing van IB over deze tegoeden en de boeteoplegging betrok. Het controlestrategische belang woog volgens het Hof aanzienlijk zwaarder dan het belang van X bij onbeperkte kennisname van de ongeschoonde stukken. Het Hof nam hierbij in aanmerking dat, indien de geheimhouding van de onleesbaar gemaakte tekstgedeelten tot gevolg had dat X in zijn processuele positie werd benadeeld, deze processuele benadeling in de hoofdzaak in het kader van een redelijke verdeling van de bewijslast kon worden verminderd of worden weggenomen. (Zie ook FutD 2020-3370 voor een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden, -red.)

Hof Amsterdam 12-11-2020, nr. 19/00642 (Fida 20206452)

Verwijzingen:
Procesverloop:
 Fida 20206453  Rechtbank Noord-Holland  08-03-2019  HAA18/1482   
 FutD 2020-3468  Hof Amsterdam  12-11-2020  19/00642  ECLI:NL:GHAMS:2020:3010 

Vindplaatsen:
ECLI:NL:GHAMS:2020:3010