FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3282

Beslag op NOW-gelden wegens vermoeden van fraude niet opgeheven

Uitzendbureau BV X maakte op 6 april 2020 bij het UWV en de Belastingdienst aanspraak op steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Zij deed een beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) en ontving van het UWV NOW-termijnen tot een bedrag van € 1.025.322. BV X deed verder een beroep op de Wet Arbeidsmarkt in Balans, naar aanleiding waarvan de Belastingdienst € 1.400.000 vrijgaf op de G-rekening van BV X. In mei 2020 legde het Openbaar Ministerie beslag op de bedragen die door het UWV en door de Belastingdienst waren uitgekeerd, omdat BV X verdachte was in een opsporingsonderzoek naar fraude met de steunmaatregelen. BV X diende hiertegen een klaagschrift ex artikel 552a Sv in. Verder verzocht BV X de Rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen en het beslag op te heffen. Ze stelde dat ze een spoedeisend belang had omdat ze anders geen lonen kon uitbetalen. De voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag verklaarde BV X echter niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Het was vaste rechtspraak dat de beklagprocedure conform artikel 552a Sv in beginsel gold als een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang. Van zodanige spoedeisende omstandigheden dat de uitkomst van de klaagschriftprocedure niet kon worden afgewacht, was volgens de voorzieningenrechter geen sprake. BV X zou op 4 juni 2020 namelijk een derde NOW-uitkering ontvangen van € 500.000, waarmee zij in ieder geval geacht moest worden de periode tot de behandeling van het klaagschrift te overbruggen en de loonbetalingen van juni 2020 (begroot op € 300.000) te verrichten. Volgens de voorzieningenrechter kon niet worden gezegd dat er een situatie van onverwijlde spoed was waarbij via de beklagprocedure geen tijdige voorziening kon worden verkregen.

Rechtbank Den Haag 4-6-2020, nr. 09-593570-20-474 (Fida 20206002)

Verwijzingen:
Fida 20206002 (Rechtbank Den Haag 04-06-2020 C/09/593570/KGZA20-474)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:RBDHA:2020:10364