FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3260

Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben laten weten dat ondernemers die niet eerder om uitstel van betaling hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (zie FutD 2020-2824). Het besluit is in verband hiermee met ingang van 7 november 2020 gewijzigd. Als zij aan de voorwaarden voldoen van het beleidsbesluit, komen zij daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld. Dit is in lijn met een motie van de fractie Otten c.s. in de Eerste Kamer, waarin het kabinet is gevraagd om het versoepelde uitstelbeleid te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is. De Belastingdienst heeft het digitale uitstelportaal op woensdag 4 november 2020 heropend om het indienen van een verzoek om uitstel voor deze ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Ministerie van Financiën 3-11-2020, nr. 2020-0000212840 (Fida 20206044) en 4-11-2020, nr. 2020-23597 (Fida 20206146)

Verwijzingen:
Fida 20206044 (MvF 03-11-2020 2020-0000212840)
Fida 20206146 (MvF 04-11-2020 2020-23597)