FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3060

Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19 verlengd

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, die op 19 maart 2020 is aangenomen om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus (zie FutD 2020-0825 en FutD 2020-1487), te verlengen en het toepassingsgebied ervan te verruimen. Alle punten van de tijdelijke kaderregeling worden met zes maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en het punt over steun voor herkapitalisaties wordt met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. Ook is een nieuwe maatregel ingevoerd om de lidstaten in staat te stellen ondernemingen te ondersteunen waarvan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus de omzet tijdens de in aanmerking komende periode met ten minste 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De steun zal bijdragen tot een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet door hun inkomsten worden gedekt, met een maximumbedrag van € 3 mln per onderneming.

Europese Commissie 13-10-2020, nr. IP/20/1872 (Fida 20205597)

Verwijzingen:
Fida 20205597 (EC 13-10-2020 )