FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3057

NOW 3-regeling tranches tot en met juni 2021 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3; zie FutD 2020-2826, FutD 2020-2740 en FutD 2020-2412) gepubliceerd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt hiermee per 1 oktober 2020 in drie tranches (tranches3, 4 en 5) verlengd tot en met juni 2021. Het beoogde tijdvak waarbinnen aanvragen gedaan kunnen worden voor de derde tranche van de NOW-3 is 16 november tot en met 13december 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021, en voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor op www.uwv.nl beschikbaar gestelde formulier. Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie worden verleend en een voorschot worden verstrekt tot 80% van de verleende subsidie, zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand juni 2020. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. De NOW-3-regeling is op 10 oktober 2020 in werking getreden en vervalt op 1 september 2023.

Ministerie van SZW 9-10-2020, nr. 2020-0000134868 (Fida 20205546) en nr. 2020-0000119847 (Fida 20205555)

Verwijzingen:
Fida 20205546 (MvSZW 09-10-2020 2020-0000134868)
Fida 20205555 (MvSZW 05-10-2020 2020-0000119847)