FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2977

Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie in de Staatscourant geplaatst. Bij de aanvraag van de vaststelling van de NOW-subsidie moet een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring worden meegezonden. Als bij het verzoek om vaststelling een accountantsverklaring "met beperking" wordt overgelegd, wordt de omzetdaling lager vastgesteld. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de gerapporteerde fouten en onzekerheden in de accountantsverklaring, conform de pro forma berekening die door de accountant in de verklaring is opgenomen. Als de aanvrager bij het verzoek een verklaring van "oordeelonthouding" overlegt, wordt niet voldaan aan de verplichtingen en kan op het vast te stellen subsidiebedrag een bedrag in mindering worden gebracht van:

  1. 10% van het bedrag van de vast te stellen subsidie indien de accountant kan concluderen dat de oordeelonthouding uitsluitend het gevolg is van inherente beperkingen op grond van Standaard 3900N;
  2. 100% van het bedrag van de vast te stellen subsidie indien de oordeelonthouding niet uitsluitend het gevolg is van inherente beperkingen op grond van Standaard 3900N, de accountant niet kan concluderen dat de opgegeven gegevens plausibel zijn of dat de accountant fraude heeft geconstateerd of fouten die niet gecorrigeerd zijn.

(Zie FutD 2020-2625 voor het accountantsprotocol en de NBA-standaarden voor de eindafrekening van de NOW, -red.)

Ministerie van SZW 29-9-2020, nr. 2020-0000128045 (Fida 20205430)

Verwijzingen:
Fida 20205430 (MvF 29-09-2020 2020-0000128045)