FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2829

Herstelmogelijkheid NOW voor concerns in Staatscourant

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijzigingsregeling van de eerste n tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW; zie FutD 2020-0991 en FutD 2020-1592) in de Staatscourant geplaatst. Deze wijziging is bedoeld om een herstelmogelijkheid te creren voor bedrijven, die onderdeel zijn van een groep, om in plaats van op het moment van de aanvraag om subsidieverlening, op het moment van de vaststellingsaanvraag te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij. Daarnaast wordt het verbod verduidelijkt op uitkeren van dividend, bonussen en inkoop van eigen aandelen voor het jaar 2020. Tot slot wordt de vervaldatum van de NOW 1-regeling aangepast naar 1 augustus 2022. De minister liet op 28 september 2020 in antwoord op Kamervragen (zie FutD 2020-2530) al weten dat de regeling NOW 1 en NOW 2 zou worden gewijzigd zodat deze bedrijven bij de aanvraag van de vaststelling alsnog ervoor in aanmerking komen dat de subsidie niet op het niveau van het concern maar op het niveau van de werkmaatschappij wordt vastgesteld (zie FutD 2020-2725 voor de eerdere toezegging van de bewindsman om de regeling op dit punt aan te passen, -red.)

Ministerie van SZW 28-9-2020, nr. 2020-0000124420 (Fida 20205295) en 25-9-2020, nr. 2020-0000127109 (Fida 20205322)

Verwijzingen:
Fida 20205295 (MvSZW 28-09-2020 2020-0000124420)
Fida 20205322 (MvSZW 25-09-2020 2020-0000127109)