FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2828

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 is in de Staatscourant geplaatst en met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden. Zorgaanbieders kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van €†1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder vindt dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Om te zorgen dat zorgaanbieders de bonus netto kunnen uitkeren aan de zorgprofessionals bestaat het aan te vragen subsidiebedrag uit twee onderdelen, te weten (1) het bonusbedrag en (2) een bedrag om de verschuldigde belasting over de bonus af te kunnen dragen. De zorgaanbieder kan als werkgever van de werknemers een bonus netto uitkeren door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR). Door de bonus voorafgaande aan de uitkering daarvan aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel komt de bonus ten laste van de vrije ruimte. De zorgaanbieder kan ook aan derden (zoals ZZP'ers en uitzendkrachten) de bonus uitkeren. Daarvoor moet de zorgaanbieder de bonus verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking nemen. Voor een bonus verstrekt aan derden geldt een vast eindheffingstarief van 75%. (Zie FutD 2020-2548 onder punt 6 voor de hiervoor gecreŽerde wettelijke mogelijkheid, -red.)

Ministerie van VWS 11-9-2020, nr. 1742422-209889-MEVA (Fida 20205334)

Verwijzingen:
Fida 20205334 (MvVWS 11-09-2020 1742422-209889-MEVA)