FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2826

Voorwaarden NOW 3 per 1 oktober 2020 toegelicht

De minister van SZW is vooruitlopend op de publicatie van de NOW 3-regeling medio oktober in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de voorwaarden van de NOW 3 (zie FutD 2020-2740). De NOW is met ingang van 1 oktober 2020 wederom verlengd, met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021. Werkgevers kunnen vanaf 7 oktober 2020 voor NOW 1 een verzoek indienen om hun subsidie definitief te laten vaststellen. Het UWV kan waarschijnlijk pas eind november 2020 uitsluitsel geven over de definitieve vaststellingen.

Wij ontlenen aan de brief van de minister met betrekking tot NOW 3 het volgende:

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de derde tranche te openen op 16 november tot 13 december 2020, waarbij er subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Om de NOW 3 uitvoerbaar te houden voor het UWV, is ervoor gekozen om de vaststelling voor de drie tijdvakken in één keer uit te voeren, vanaf 1 september 2021. Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog. De werkgever heeft 24 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen. In het geval een werkgever een accountantsverklaring moet overleggen is deze periode 38 weken.

Ministerie van SZW 30-9-2020, nr. 2020-0000130011 (Fida 20205347)

Verwijzingen:
Fida 20205347 (MvSZW 30-09-2020 2020-0000130011)