FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2805

Belastingrente 1 oktober 2020 naar 4% maar HUBA-situaties worden bekeken

De minister van FinanciŽn heeft vragen over de verlenging van de verlaagde tarieven voor belasting- en invorderingsrente en over steunmaatregelen voor medeoverheden beantwoord. De keuze voor het niet-verlengen van de verlaging van de belastingrente en wťl verlengen van de verlaging van de invorderingsrente ligt volgens de minister aan het feit dat de renten verschillende doelen dienen. Volgens de minister was het voorzienbaar dat vanaf 1 oktober 2020 weer belastingrente (voor alle belastingmiddelen) was verschuldigd als gebruik werd gemaakt van uitstel van aangifte. Per die datum gaat het percentage ook weer naar 4% waardoor de prikkel tot het doen van tijdige en juiste aangifte herleeft. De minister gaat wel kijken of de groep die door COVID-19 automatisch uitstel voor het doen van aangifte is verleend (mensen die gebruikmaken van hulp bij aangifte (HUBA), bijvoorbeeld van een ouderenbond) wťl sprake kan zijn van onvoorziene confrontatie met belastingrente. De minister wijst er verder op dat vanaf 1 januari 2021 ook belastingrente verschuldigd kan zijn ten aanzien van bronbelasting. De bewindsman gaf verder aan dat met het afbouwen van het versoepelde uitstelbeleid ook geleidelijk een einde komt aan de verruimde deblokkeringsmogelijkheid van de g-rekening. Die regeling was bedoeld om ondernemers met een g-rekening dezelfde financiŽle armslag te geven als ondernemers zonder g-rekening. Zolang en voor zover de ondernemer uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalings- en aflossingsverplichting houdt, blijft deblokkering mogelijk van het saldo van de g-rekening ter hoogte van het bedrag waarvoor uitstel van betaling op grond van de tijdelijke regeling is verleend. Dit betekent dat als de schuld op 1†januari 2023 definitief is afgelost, ook het versoepelde beleid ten aanzien van de g-rekening per die datum is beŽindigd.

Ministerie van FinanciŽn 23-9-2020, nr. 2020-0000176054 (Fida 20205212)

Verwijzingen:
Fida 20205212 (MvF 23-09-2020 2020-0000176054)