FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2772

Door maandaangifte LB voor NOW-uitkering geen verhoging 4-wekenloon

Aan BV X was over de maanden april tot en met mei 2020 een tegemoetkoming op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0) toegekend van € 32.601 waarvan 80% (€ 26.079) als voorschot was betaald. BV X ging in beroep en stelde dat bij de berekening van de voorschotten was uitgegaan van het SV-loon van de loonaangifte van januari 2020. De salarissen werden echter per 4 weken betaald zodat het voorschot volgens BV X moest worden opgehoogd met 8,33% (13/12e) zodat de 4 weken loonsom werd omgerekend naar de maand loonsom. BV X deed aangifte per maand. Rechtbank Noord-Holland besliste dat in artikel 7, lid 3, NOW stond dat de loonsom werd verhoogd met 8,33% als sprake was van een werkgever die per 4 weken aangifte deed voor de loonheffingen. Dit stond ook in artikel 10, lid 2, NOW. In de toelichting op de regeling stond dat sommige werkgevers geen loonaangifte per maand deden maar per 4 weken. In dat geval werd het loon over 4 weken omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%. BV X deed geen aangifte per 4 weken maar per maand zodat er geen reden was om de loonsom met 8,33% te verhogen. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X ongegrond.

Rechtbank Noord-Holland 7-9-2020, nr. 20/3129 (Fida 20205219)

Verwijzingen:
Fida 20205219 (Rechtbank N-Holland 07-09-2020 HAA20/3129)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:RBNHO:2020:7267