FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2741

Rekenkamer bepleit controle vˇˇraf bij NOW-regeling

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De Rekenkamer heeft de opzet van het beleid, het aanvraagproces bij het UWV en de controles daarin onderzocht. De werking en doelmatigheid van het beleid zijn door de korte doorlooptijd van het onderzoek niet onderzocht. Nu er meer ervaring is opgedaan met de NOW-regeling 1.0 en 2.0 moeten volgens de Rekenkamer bij de NOW-regeling die op 1áoktober 2020 in werking treedt (zie FutD 2020-2740 in dit nummer) meer controles plaatsvinden op plausibiliteit van de aanvraag of moet tussentijds worden gecontroleerd. Hierbij denkt de Rekenkamer aan een controle op de plausibiliteit van de opgegeven omzetdaling in relatie tot de branche waarin de onderneming opereert voordat (vervolg)betalingen plaatsvinden. Daarnaast kan een controle plaatsvinden op dalende loonsommen waarbij een grotere nadruk ligt op het voorkomen van te hoge voorschotten. Het implementeren van meer plausibiliteitscontroles "aan de voorkant" of tussentijds kan ook voorkomen dat bedrijven in de problemen komen door te hoge voorschotten die zij achteraf moeten terugbetalen. Bovendien wordt op deze manier de kans op oninbare terugvorderingen verkleind. De Rekenkamer merkt verder op dat het UWV ten tijde van het onderzoek bezig was met de inrichting van het terugvorderingsproces. Er zijn signalen dat er omvangrijke bedragen teruggevorderd zullen worden bij een groot aantal bedrijven. In onderzoeken naar de toeslagen die de Belastingdienst uitvoert, heeft de Rekenkamer van meet af aan aangegeven dat eerst uitbetalen en dan pas uitgebreid controleren of aan de regels voldaan wordt, leidt tot een grote invorderingsopgave en het risico dat betrokkenen die te goeder trouw zijn in de financiŰle problemen komen. Hoewel het bij de NOW-regeling om een andere doelgroep en een andere context gaat, onderstrepen de ontstane terugvorderingsproblemen bij toeslagen volgens de Rekenkamer het belang van een doordacht invorderingsproces. (Zie ook de column "Fiscale free-riders en andere parasieten" van 30 juni 2020 van hoofdredacteur mr. Monique Ligtenberg, -red.)

Algemene Rekenkamer 23-9-2020 (Fida 20205236)

Verwijzingen:
Fida 20205236 (Algemene Rekenkamer 23-09-2020 )