FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2624

Kabinet wil anders dan EC géén TOZO voor ondernemers buiten Nederland

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat Nederland ondernemers in het buitenland mogelijk toch een TOZO-uitkering moet geven. Volgens de Europese Commissie (EC) is de als coronamaatregel getroffen TOZO-regeling niet alleen een bijstandsuitkering, maar bevat deze eigenschappen van een "bijzondere non-contributieve uitkering" die over de grens moet worden uitbetaald. Bijzondere non-contributieve uitkeringen zijn uitkeringen die kenmerken vertonen van zowel een socialezekerheidsuitkering als van de bijstand en vallen onder de werkingssfeer van de coördinatieverordening betreffende sociale zekerheid (EU-Verordening 883/2004). Het kabinet is volgens de staatssecretaris van mening dat de toekenning van de TOZO geen verband houdt met de risico's zoals genoemd in artikel 3 van de coördinatieverordening en verwacht de EC met het aanleveren van aanvullende informatie ervan te overtuigen dat de TOZO geen bijzondere non-contributieve uitkering is, maar een bijstandsuitkering. Dat geldt zowel voor de TOZO 1 (zonder partnertoets) als voor de TOZO 2 (met partnertoets). De TOZO valt niet onder de materiële werkingssfeer van de coördinatieverordening en kan dus volgens de staatssecretaris ook niet met een beroep op deze verordening geëxporteerd worden. De groep zelfstandig ondernemers die woonachtig is in België, Duitsland of een andere EU-lidstaat en een bedrijf heeft in Nederland, zal zich voor bijstand voor levensonderhoud moeten wenden tot het woonland.

Ministerie van SZW 8-9-2020, nr. 2020-0000116290 (Fida 20204902)

Verwijzingen:
Fida 20204902 (MvSZW 08-09-2020 2020-0000116290)