FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2488

Aanvullend corona-compensatiepakket voor medeoverheden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanvullend compensatiepakket voor medeoverheden aangekondigd om de gevolgen van de impact van de coronacrisis te bestrijden. Dit pakket volgt op een eerder compensatiepakket van 28 mei 2020 (zie FutD 2020-1594).

Aan het aanvullende compensatiepakket ontlenen wij het volgende:

Ministerie van BZK 31-8-2020, nr. 2020-0000515138 (Fida 20204747)

Verwijzingen:
Fida 20204747 (MvBiZa 31-08-2020 2020-0000515138)