FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2471

Aanvraag NOW 2.0 nog tot en met 31 augustus 2020 mogelijk

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0, zie FutD 2020-1912) kunnen dit nog doen tot en met maandag 31 augustus 2020. Sinds 6 juli 2020 heeft UWV 40.506 aanvragen voor NOW 2.0 goedgekeurd en een voorschotbedrag uitgekeerd van in totaal bijna € 1,5 mld. Deze werkgevers hebben samen 791.505 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53%. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later. Uit een enquête die UWV heeft laten uitvoeren kwam naar voren dat een deel van de werkgevers wacht met een mogelijke aanvraag tot ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hebben. Om werkgevers te helpen bij de afweging of ze alsnog NOW 2.0 willen aanvragen, is er een aantal online hulpmiddelen. Werkgevers kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Met de simulatietool op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien een beeld krijgen van wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming.

UWV 24-8-2020 (Fida 20204671)

Verwijzingen:
Fida 20204671 (UWV 24-08-2020 )