FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2469

Geen herbeoordeling TOFA-afwijzingen door uitbetalen vakantiedagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) geantwoord dat bij werknemers waarbij het vakantiegeld in april wordt uitbetaald of waarbij sprake is van een maandloon waar het vakantiegeld automatisch bij in zit (all-in loon) het UWV coulant optreedt en opnieuw naar de aanvragen voor TOFA kijkt. Als de aanvraag is afgewezen en de aanvrager meent dat de afwijzing wordt veroorzaakt door een te hoog maandloon door uitbetaling van vakantiegeld, dan kan hij bezwaar maken. Het UWV bekijkt de aanvraag dan opnieuw. Dat geldt niet voor werknemers die vanwege een direct gebrek aan inkomsten tijdens de lockdown hun vakantiedagen hebben laten uitbetalen en hierdoor buiten de boot vallen voor de TOFA. Die situatie laat volgens de minister zien dat een grofmazige regeling als de TOFA geen recht kan doen aan de complexe werkelijkheid.

Ministerie van SZW 26-8-2020, nr. 2020-0000114549 (Fida 20204684)

Verwijzingen:
Fida 20204684 (MvSZW 26-08-2020 2020-0000114549)