FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2402

Sekswerkers verspeelden TOZO-uitkering met verblijf in buitenland

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat een aantal sekswerkers in Alkmaar geen TOZO-uitkering heeft gekregen. Sekswerkers die voldoen aan de vereisten van de TOZO en de relevante bepalingen van de Participatiewet kunnen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangen. Het College van B&W beoordeelt in een individueel geval of er aan de criteria is voldaan. Tenzij er sprake is van zeer dringende redenen, hebben personen volgens de staatssecretaris geen recht op bijstand wanneer zij langer dan vier weken in het buitenland verblijven. Dat geldt niet alleen voor sekswerkers, maar voor iedereen die een uitkering aanvraagt op basis van de TOZO of de Participatiewet. Tegen een afwijzing van een aanvraag voor een TOZO-uitkering staan bezwaar en eventueel beroep bij de onafhankelijke rechter open, waarvan de betrokken sekswerkers ook gebruik hebben gemaakt. (Rechtbank Noord-Holland wees op 23 juli 2020 (zie FutD 2020-2305) - op dezelfde dag waarop deze Kamervragen werden gesteld - het verzoek van de sekswerkers om een voorlopige voorziening te treffen af. Volgens de voorzieningenrechter was geen sprake van een acute noodsituatie. De dames hadden niet aangetoond dat sprake was van ernstig oplopende schulden, een dreigende uithuiszetting of overige financiŽle noodsituaties. Er was daarom geen sprake van een spoedeisend belang, -red.)

Ministerie van SZW 17-8-2020, nr. 2020-0000105955 (Fida 20204486)

Verwijzingen:
Fida 20204486 (MvSZW 17-08-2020 2020-0000105955)