FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2400

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (zie FutD 2020-1844, FutD 2020-1157, FutD 2020-1252, FutD 2020-1428 en FutD 2020-1601) geactualiseerd. In onderdeel 1 van het besluit wordt de opsomming van goedkeuringen gewijzigd met het opnemen van "Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie". In de onderdelen 2.1 en 2.2 wordt voor bepaalde leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april 2020 tot en met september 2020 goedgekeurd dat de Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE), en de BTW hierover, op een later tijdstip worden verschuldigd dan normaal. Bij beide onderdelen is een van de voorwaarden voor de goedkeuring dat voor leveringen in die maanden de EB en de ODE, vermeerderd met de BTW hierover, uiterlijk in december 2020 via een aanvullende factuur (of facturen) alsnog in rekening worden gebracht. Die belastingen worden verschuldigd op het tijdstip waarop de aanvullende factuur (of facturen) wordt uitgereikt. Voor zover de voorschotten en (eind)facturen waarop geen bedrag voor de EB en de ODE, noch de BTW hierover, is opgenomen en de aanvullende factuur (of facturen) voor de EB en ODE, en de BTW hierover, oninbaar blijken, kunnen de bestaande regelingen van artikel 92 Wbm en artikel 29 Wet OB worden toegepast. De huidige bijzondere omstandigheden geven aanleiding om onderdeel 2 zodanig aan te vullen dat bij het toepassen van de goedkeuring in onderdeel 2.1 of 2.2 in het geval van oninbare vorderingen ontvangen bedragen volgtijdig mogen worden toegerekend aan voorschotten en (eind)facturen waarop geen bedrag voor de EB en de ODE, noch de BTW hierover, is opgenomen en de aanvullende factuur (of facturen). Dit geldt ook voor de situaties waarbij een aanvullende factuur in 2021 wordt uitgereikt. Het besluit is op 14†augustus 2020 met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 in werking getreden.

Ministerie van FinanciŽn 5-8-2020, nr. 202016809 (Fida 20204482)

Verwijzingen:
Fida 20204482 (MvF 05-08-2020 2020-16809)