FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2321

Behandeltermijn BTW-bezwaren van 28 mei 2020 door corona opgeschort

De Belastingdienst stuurt binnenkort brieven naar BTW-plichtigen dat hij niet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing kan nemen, omdat het aantal bezwaren is toegenomen, onder andere door grote aantallen naheffingsaanslagen in verband met de coronacrisis. De inspecteur schort de termijn op tot 20 augustus 2020. Het gaat om bezwaarschriften tegen de naheffingsaanslag of beschikking BTW met dagtekening 28 mei 2020. Op grond van artikel 7:10, lid 3, Awb maakt de inspecteur gebruik van de mogelijkheid de beslistermijn te verlengen met 6 weken.

Belastingdienst 6-8-2020, nr. CAP/UCF/20/230 (Fida 20204388)

Verwijzingen:
Fida 20204388 (Bel.dienst 06-08-2020 CAP/UCF/20/230)