FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2306

Corona-lockdown geen reden voor onzorgvuldige afdoening TOZO-aanvraag

Mevrouw X spande op 25 mei 2020 een kort geding aan tegen de gemeente omdat die haar verzoek om een TOZO-uitkering had afgewezen. Volgens de gemeente had mevrouw X onvoldoende informatie verschaft over de wijze waarop zij na de beŽindiging van haar bijstandsuitkering en in de 18 maanden voorafgaand aan de TOZO-aanvraag in haar levensonderhoud had voorzien. Volgens mevrouw X was sprake van een spoedeisend belang omdat zij geen inkomsten of vermogen had, haar familie haar ook niet meer financieel kon ondersteunen, zij betalingsachterstanden had bij de woningcorporatie en energieleverancier en de Belastingdienst de toeslagen die zij tot en met december 2019 ontving niet meer uitbetaalde vanwege een belastingschuld. Verder bleef zij erbij dat ze voldoende inzicht had verschaft over de periode onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag op grond waarvan het recht op bijstand kan worden vastgesteld. De voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Holland verwierp het excuus van de gemeente dat met mevrouw X geen gesprekken waren gevoerd en haar alleen maar per brief om nadere informatie en stukken was gevraagd omdat haar aanvraag was ingediend tijdens het hoogtepunt van de corona-lockdown toen de gemeente te maken kreeg met een aanzienlijke toename in de werkdruk in verband met de uitvoering van de TOZO-regeling. Dit kon niet op mevrouw X worden afgewenteld. De voorzieningenrechter besloot een voorlopige voorziening te treffen omdat niet op voorhand duidelijk was of de afwijzing van de bijstandsaanvraag in bezwaar zou standhouden en mevrouw X een spoedeisend belang had. De gemeente kon dan ook het zorgvuldigheidsgebrek herstellen en mevrouw X de gelegenheid geven om de ontbrekende stukken te overleggen en haar aanvraag met objectieve en verifieerbare stukken te laten onderbouwen. De voorzieningenrechter schorste het primaire besluit van de gemeente tot zes weken en droeg de gemeente op om bij wijze van voorschot met ingang van 25 mei 2020 bijstand te verlenen.

Rechtbank Noord-Holland 15-6-2020, nr. 20/2830 (Fida 20204392)

Verwijzingen:
Fida 20204392 (Rechtbank N-Holland 15-06-2020 HAA20/2830)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:RBNHO:2020:4355