FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1970

Terugbetaling toeslagen door overwerk niet te voorkomen

Staatssecretaris Van Huffelen heeft een verslag van een verkenning naar mogelijkheden om te voorkomen dat overwerk in onder meer de zorg en andere sectoren tijdens de coronacrisis (zie FutD 2020-1918), in 2021 leidt tot het moeten terugbetalen van te veel ontvangen toeslag(en) over 2020. De bewindspersoon merkt op dat het niet mogelijk is om voor bepaalde beroepsgroepen gerichte uitzonderingen te maken op de systematiek van het toeslagenstelsel om zo terugvorderingen te voorkomen. Een specifieke maatregel waarbij een onderscheid tussen huishoudens met een zorgmedewerker en andere huishoudens in het kader van de toeslagen wordt gemaakt, zal juridisch niet houdbaar zijn. Iemand in een vergelijkbare situatie met als enige onderscheid dat hij/zij in een andere sector werkt, kan - vermoedelijk met succes - bij de rechter eenzelfde behandeling afdwingen waardoor alsnog een generieke maatregel ontstaat met zeer forse budgettaire consequenties. Er is een aantal generieke ingrepen onderzocht die uitvoeringstechnisch wl mogelijk zijn, maar de daaraan verbonden nadelen zijn volgens de staatssecretaris veel groter dan de voordelen. Zij duperen andere groepen, zijn zeer ongericht, kunnen oneerlijk uitpakken en hebben aanzienlijke budgettaire gevolgen die in de honderden miljoenen euro's kunnen lopen. Daarom kiest het kabinet niet voor deze generieke maatregelen.

Ministerie van Financin 30-6-2020, nr. 2020-00001225573 (Fida 20203902)

Verwijzingen:
Fida 20203902 (MvF 30-06-2020 2020-0000122573)