FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1964

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vervangt TOGS

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van ۠50.000 voor juni tot en met september 2020.

De TVL komt in de plaats van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), die op 26 juni 2020 is gesloten. De doelgroep van de TVL is dezelfde als bij de TOGS. MKB-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiŽle kosten te kunnen betalen. Ze moeten staan ingeschreven in het handelsregister op 15 maart 2020 en hebben maximaal 250 werknemers in dienst en kwalificeren zich als kleine of middelgrote onderneming. Bedrijven moeten van juni tot en met september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal €†4.000. Vaste lasten zijn in dit geval de doorlopende kosten met uitzondering van de loonkosten. De vaste lasten worden berekend via een vaste verdeelsleutel van de vaste lasten ten opzichte van de omzet per sector. Dit gebeurt op basis van gegevens van het CBS op het niveau van 2 digit SBI-codes. De subsidie wordt bepaald op basis van de hoogte van de omzet in een referentieperiode (standaard is dat de periode juni-september 2019), de mate van het omzetverlies in de betreffende maanden in 2020 ten opzichte van de referentieperiode en de hoogte van de vaste lasten. De omzet in de referentieperiode tonen ondernemers aan met de omzetgegevens van de BTW-aangifte, of zij die daarvan vrijgesteld zijn, met een jaarrekening of een vergelijkbaar bewijsmiddel. Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. De maximale subsidie bedraagt €†50.000 per onderneming en de minimale subsidie €†1.000. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Ministerie van Economische Zaken 29-6-2020 (Fida 20203877)

Verwijzingen:
Fida 20203877 (MvF 29-06-2020 )