FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1918

Inkomen uit corona-overwerk werkt door naar toeslagen

Staatssecretaris Van Huffelen van FinanciŽn heeft Kamervragen beantwoord over personeel in cruciale beroepen die door de coronacrisis overuren draaien en daardoor te veel gaan verdienen voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Er is gekeken of er voor de zorg en/of voor andere vitale sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een maatregel of regeling kan worden getroffen die voorkomt dat een mogelijk hoger huishoudinkomen in 2020 door overwerk doorwerkt naar de toeslagen. De uitkomst daarvan is dat het niet mogelijk is om uitzonderingen te maken voor specifieke groepen, of dat op een of andere manier rekening kan worden gehouden met een eventueel resulterende terugvordering van toeslagen als gevolg van overwerk na afloop van dit corona-jaar. De Belastingdienst/Toeslagen kan namelijk niet zien of iemand in de zorg of in een andere vitale sector werkt en kan ook niet uit de basisregistratie inkomen halen of het inkomen afkomstig is uit regulier werk of uit overwerk. Er zijn technisch gezien wel enkele generieke maatregelen mogelijk, maar deze maatregelen zijn (te) grofmazig, duur, of nadelig voor de groepen die nu te maken hebben met een inkomensdaling als gevolg van de coronacrisis. Daarom kiest het kabinet daar niet voor. Het kabinet zal primair inzetten op communicatie om burgers te wijzen op het belang om verwachte wijzigingen in het huishoudinkomen van 2020 zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast kunnen in sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een werknemer en zijn werkgever individueel ook afspraken maken over hoe om te gaan met overwerkuren waarmee een mogelijk ongewenste doorwerking naar de toeslagen wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken om dit jaar gemaakte overwerkuren geheel of gedeeltelijk niet uit te laten betalen maar deze als vrije tijd door te schuiven naar volgend jaar.

Ministerie van FinanciŽn 22-6-2020, nr. 2020-0000100300 (Fida 20203788)

Verwijzingen:
Fida 20203788 (MvF 22-06-2020 2020-0000100300)