FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1917

Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen

Staatssecretaris Vijlbrief van FinanciŽn heeft Kamervragen beantwoord over zijn brief van 24 april 2020 over "Aanvullende fiscale maatregelen in verband met COVID-19" (zie FutD 2020-1343). Hieraan ontlenen wij het volgende:

1. Gebruikelijk loon

De voorgestelde tijdelijke goedkeuring met betrekking tot het gebruikelijk loon (zie FutD 2020-1252) is alleen een tegemoetkoming in het geval van omzetdalingen. De goedkeuring geldt bovendien alleen als de rekeningcourantschuld niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. Het is volgens de staatssecretaris niet aannemelijk dat deze maatregel wordt aangegrepen om de belastingheffing te ontwijken of uit te stellen.

2. Urencriterium

Aan de goedkeuring van de versoepeling van het urencriterium voor een ondernemer die seizoengebonden werkzaamheden verricht is een aantal voorwaarden verbonden (zie FutD 2020-1850). Zo moet er een piek zijn in het aantal uren dat hij normaliter aan zijn onderneming besteedt in de periode van 1 maart tot en met 30 september. Ook moeten zijn werkzaamheden seizoengebonden zijn. Als de ondernemer aan deze criteria voldoet, kan hij bij zijn aangifte IB 2020 aangeven aan het urencriterium te voldoen, met inachtneming van deze goedkeuring.

3. Werkkostenregeling

De vergrote vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR; van 1,7% naar 3% voor de eerste ۠400.000 aan loonsom) wordt berekend over het kalenderjaar 2020 en geldt dus ook voor werkgevers die al een groot deel van de vrije ruimte voor de aankondiging van de verruiming hebben verbruikt.

4. Fiscale coronareserve

Door de voorwaarden die aan de hoogte van de fiscale coronareserve zijn gesteld in het jaar waarin die wordt gevormd en de verplichte vrijval daarvan in het daaropvolgende jaar, kan worden volstaan met de gebruikelijke bewijslast. Dit houdt in dat de belastingplichtige aannemelijk moet maken dat hij recht heeft op de fiscale coronareserve zoals hij die in zijn aangifte Vpb heeft opgenomen, wanneer de Belastingdienst daarom vraagt. Hiertoe kan hij inzichtelijk maken op basis van welke feiten en omstandigheden hij de schatting heeft gemaakt.

5. Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Houders van een aanmerkelijk belang die sinds de aankondiging van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap in 2018 (zie FutD 2018-2483) hun schuld nog niet hebben teruggebracht tot €†500.000 en waarvoor het gedurende de coronacrisis lastig kan zijn om hun schuld aan hun vennootschap verder af te lossen, worden tegemoetgekomen met het uitstellen van de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel tot 1 januari 2023 (zie FutD 2020-1851 met ons commentaar).

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

De scripts van de Belastingtelefoon zijn uitgebreid met vragen over de fiscale gevolgen van een betaalpauze. De Belastingdienst kan niet proactiever communiceren omdat er geen informatie beschikbaar is over wie gebruikmaakt van de betaalpauze voor een eigenwoningschuld. Op de website van de Belastingdienst staat uitgelegd wanneer en hoe de voorlopige aanslag aangepast moet worden in verband met de betaalpauze.

Ministerie van FinanciŽn 19-6-2020, nr. 2020-0000111321 (Fida 20203753)

Verwijzingen:
Fida 20203753 (MvF 19-06-2020 2020-0000111321)