FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1916

Let op uitwerking van NOW in specifieke situaties

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de nadere uitwerking van de NOW-regeling (zie FutD 2020-0991 en FutD 2020-1592) waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10% van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35%. Voor openstelling van het aanvraagloket (op 6 april) voor de NOW zijn vanaf 31 maart de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de loonkosten gecommuniceerd en is volgens de minister telkens duidelijk gemaakt dat het recht op tegemoetkoming samenhangt met het percentage omzetverlies. Ook was bekend dat de tegemoetkoming van 90% en de forfaitaire opslag van 30% niet voor iedere ondernemer toereikend zouden zijn. Ook voor de opslag geldt volgens de minister dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om te doen wat in breder maatschappelijk belang is en de loonkosten boven de opslag van 30% voor eigen rekening te nemen. De mate waarin het percentage van 30 dekkend is voor de omvang van de lasten bovenop de loonsom verschilt per sector en werkgever. De omvang van de aanvullende werkgeverslasten verschilt immers sterk per sector en per werkgever, bijvoorbeeld door verschillen in het hoge en lage tarief van de WW, pensioenpremies en premies voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. De forfaitaire opslag bovenop de loonsom is bij de verlenging van de NOW (tweede NOW; zie FutD 2020-1694) overigens verhoogd naar 1,4% als compensatie voor doorlopende vaste lasten. Als een werkgever uiteindelijk toch liever geen NOW zou ontvangen, kan hij volgens de minister besluiten om geen aanvraag tot vaststelling in te dienen. In dat geval wordt de subsidie op nul gesteld, hoeft de aanvrager niet te voldoen aan de aan de NOW verbonden voorwaarden, maar moet de werkgever het voorschot uiteraard wel terugbetalen. Voorafgaand aan de openstelling van het tweede tijdvak wil de minister ondernemers op het hart drukken om zich goed te laten informeren over de voorwaarden en uitwerking van de NOW in hun specifieke situatie.

Ministerie van SZW 23-6-2020, nr. 2020-0000070348 (Fida 20203818)

Verwijzingen:
Fida 20203818 (MvSZW 23-06-2020 2020-0000070348)