FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1915

UWV alert op mislopen now bij nieuw LB-nummer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen geantwoord dat hij op de hoogte is van de problematiek rondom aanvragers van de NOW-regeling die recent zijn gestart, een andere onderneming hebben overgenomen of door een verandering van rechtsvorm een nieuw loonheffingennummer hebben gekregen, waardoor de achterliggende omzet en/of loonsom van een onderneming die NOW-subsidie aanvraagt niet meer representatief is. Voor pas net gestarte ondernemingen en ondernemingen die recent een overname hebben gedaan, voorziet de NOW inmiddels in alternatieve rekenmethoden (zie FutD 2020-1592). Als het loonheffingennummer van een onderneming is gewijzigd, zal de loonsom behorend bij dit nummer mogelijk niet representatief zijn voor de daadwerkelijke loonsom van de onderneming. Als een onderneming - die voor het overige aan alle voorwaarden voldoet - bijvoorbeeld in januari 2020 geen loonsom heeft, doordat hij in februari 2020 een nieuw loonheffingennummer heeft ontvangen, bestaat er in beginsel geen recht op tegemoetkoming op grond van de NOW omdat er geen relevante loonsom is om subsidie over te verstrekken. De minister benadrukt dat wanneer aanvragen bij het UWV uitvallen in de reguliere processen, deze in de uitvoering zodanig worden beoordeeld en behandeld dat in zoveel mogelijk gevallen recht wordt gedaan aan het doel van de NOW. Dat geldt ook voor aanvragen waarin een recent ontvangen nieuw loonheffingennummer voorkomt dat recht ontstaat op NOW. Ondernemers die voor maart 2020 nog geen hele maand omzet hebben gedraaid, kunnen echter geen aanspraak maken op de NOW als gevolg van het feit dat er voor de relevante omzetperiode minimaal een maand beschikbaar moet zijn die kan dienen als referentiemaand. De minister ziet ook geen mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.

Ministerie van SZW 23-6-2020, nr. 2020-0000081990 (Fida 20203819)

Verwijzingen:
Fida 20203819 (MvSZW 23-06-2020 2020-0000081990)