FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1850

Antwoorden na overleg over fiscale corona-maatregelen

Staatssecretaris Van Huffelen en staatssecretaris Vijlbrief hebben antwoord gegeven op vragen uit het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer over de brief van 14 april 2020 (zie FutD 2020-1157) inzake het Beleidsbesluit fiscale maatregelen Coronavirus en over de brief van 2 april 2020 (zie FutD 2020-0986) inzake het uitstel van betaling voor ondernemers (met een G-rekening).

Wij ontlenen aan de antwoorden het volgende:

Bij de brief is het volgende overzicht met alle fiscale coronamaatregelen opgenomen:

Noodpakket 1.0 (Kamerbrief 12 maart 2020 e.v.) FutD 2020-0759
1. Tijdelijke regeling uitstel van betaling voor ondernemers FutD 2020-0759
2. Uitstel energiebelasting/ODE FutD 2020-0986
3. Uitstel van betaling rechten van invoer (Douane) FutD 2020-0986
4. Verlagen invorderings- en belastingrente FutD 2020-0821
FutD 2020-1157
5. BTW-vrijstelling voor uitlenen zorgpersoneel FutD 2020-1157
6. BTW-vrijstelling voor ter beschikking stellen medische hulpgoederen FutD 2020-1157
7. Handhaven verlaagde BTW-tarief op online diensten door sportscholen FutD 2020-1157
8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vrijstellen van belasting FutD 2020-1157
9. Nadere afspraken over heffingsbevoegdheid met BelgiŽ en Duitsland FutD 2020-1255
10. Vrijstelling Duitse netto-uitkeringen i.v.m. corona FutD 2020-1157
11. Uitstel administratie gegevens nieuwe werknemer FutD 2020-1157
12. Voorwaarden onbelaste reiskostenvergoeding versoepelen FutD 2020-1157
13. Coulance op gebruik "Vrijstelling kortstondig gebruik" (14 dagen) FutD 2020-1157
14. Verlengen termijn voor geldigheid taxatierapport i.v.m. aangifte BPM FutD 2020-1157
15. Oplossing taxibranche bij ombouw en RDW-keuring vůůr 1-4-2020 FutD 2020-1157
Aanvullend pakket (Kamerbrief 24 april 2020) FutD 2020-1252
16. Urencriterium voor ondernemers tijdelijk versoepelen FutD 2020-1252
FutD 2020-1343
17. Mogelijkheid tot vormen fiscale Corona reserve FutD 2020-1252
18. Verlaging gebruikelijk loon DGA's bij omzetdaling FutD 2020-1252
19. Uitstel inwerkingtreding excessief lenen DGA's FutD 2020-1252
FutD 2020-1851
20. Verhoging vrije ruimte in werkkostenregeling 2020 FutD 2020-1252
FutD 2020-1428
21. Behoud hypotheekrenteaftrek bij tijdelijk uitstel hypotheekbetalingen FutD 2020-1252
FutD 2020-1694
FutD 2020-1429
Pakket 2.0 (Kamerbrief 20 mei 2020) FutD 2020-1547
22. BTW nultarief mondkapjes FutD 2020-1601
FutD 2020-1485
23. Uitstel van betaling BPM FutD 2020-1547
24. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL/TOGS 2.0) vrijstellen belasting FutD 2020-1547

Ministerie van FinanciŽn 15-6-2020, nr. 2020-0000101400 (Fida 20203666)

Verwijzingen:
Fida 20203666 (MvF 15-06-2020 2020-0000101400)