FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1849

Verplichte afbouw fiscale constructies bij overheidssteun

Bedrijven met onwenselijke belastingconstructies kunnen in de coronacrisis alleen individuele steun aanvragen bij de overheid als zij voldoen aan twee fiscale voorwaarden op het gebied van (1) vestigingsplaats en (2) transacties. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief. De staatssecretaris vindt het ongepast dat grote bedrijven in deze coronacrisis om belastinggeld vragen en tegelijkertijd belasting ontwijken. Het kabinet stelt daarom nadrukkelijke voorwaarden aan steun bij individuele bedrijven.

Aan bedrijven die om steun vragen worden de volgende twee voorwaarden gesteld:

1. Vestigingsplaats - Geen vestiging in een land met een te laag belastingtarief

Het bedrijf dat om steun vraagt, is niet gevestigd in een land met een te laag belastingtarief. Dit zijn landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese "zwarte" lijst staan. Op dit moment zijn dit in totaal 24 landen.

2. Transacties - Geen betalingen aan een land met te laag belastingtarief

De Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om steun verzoekt betaalt geen renten of royalty's aan vestigingen van het concern in landen met een te laag belastingtarief en landen die op de Europese lijst staan.

De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor deelnemingen en de directe aandeelhouders van het steun vragende bedrijf. Het uitgangspunt bij deze voorwaarde is dat alleen gekeken wordt naar de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in bezit hebben. Daarnaast geldt een uitzondering als een bedrijf met deelnemingen daadwerkelijk reŽle operationele activiteiten heeft in de landen met een te laag belastingtarief. Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor. Omdat het in deze coronacrisis nodig kan zijn om snel te handelen als een bedrijf in moeilijkheden zit, wordt het mogelijk om toch steun te verlenen als het bedrijf binnen een termijn van in principe 12 maanden alsnog aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor de steunverlening worden hier dan specifiek afspraken over gemaakt. De op 19 juni 2020 gestelde voorwaarden maken deel uit van het bredere pakket aan voorwaarden voor individuele steun aan grote maatschappelijke bedrijven, zoals meegedeeld in een brief van 1 mei 2020 (zie Fida 20202845) met voorwaarden en een afwegingskader in verband met steunverzoeken van individuele bedrijven.

Ministerie van FinanciŽn 19-6-2020 (Fida 20203725)

Verwijzingen:
Fida 20203725 (MvF 19-06-2020 )