FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1846

Uitbreiding TOGS-regeling door correcties op SBI-indelingen

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS; zie FutD 2020-0910 en FutD 2020-0985). De enige manier om zo veel mogelijk ondernemers in deze coronacrisis snel van een tegemoetkoming te voorzien, is volgens de staatssecretaris om deze geautomatiseerd, langs eenvoudige beslisregels toe te kennen. Bij het aanvraagproces is daarom onder meer gebruikgemaakt van standaard bedrijfsindeling-codes (SBI-codes). Gelet op de huidige criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes en op basis van voortschrijdend inzicht is er een aantal correcties toegepast voor wat betreft sectoren die niet volledig gedekt bleken door de al van toepassing zijnde SBI-codes. Door deze correcties kunnen onder andere de audiciens, de warme bakkers, de handelaren en reparateurs van caravans, en de supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS-regeling. De volledige lijst wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De wijziging van de beleidsregel wordt met terugwerkende kracht in de Staatscourant gepubliceerd.

Ministerie van EZK 12-6-2020, nr. DGBI-O / 20164871 (Fida 20203669)

Verwijzingen:
Fida 20203669 (MvEZ 12-06-2020 DGBI-O/20164871)