FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1844

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (zie FutD 2020-1157, FutD 2020-1253, FutD 2020-1428 en FutD 2020-1601) geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: (1) uitstel BPM voor vergunninghouders, (2) tegemoetkoming vaste lasten MKB, en (3) uitstel publicatieplicht financiŽle gegevens ANBI's. Daarnaast is de goedkeuring voor een vaste reiskostenvergoeding verduidelijkt en uitgebreid tot andere vaste vergoedingen en is de goedkeuring voor de vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig uitgebreid. Ook is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor uitstel van betaling van belastingen voor langer dan drie†maanden. Tot slot zijn termijnen van bestaande goedkeuringen verlengd. Het besluit is in werking getreden op 19 juni 2020 en werkt terug tot en met 12 maart 2020. Een aantal onderdelen kent een afwijkende datum van terugwerking. De onderdelen 3.1 (betalingsuitstel belastingschulden), 3.3 (diverse invorderingsonderwerpen), 4 (betalingsverzuimboeten), 5 (douane), 7.1 (vrijstelling kortstondig gebruik BPM), 7.3 (geldigheid taxatierapport BPM), 9a (BTW bij zorgpersoneel en hulpgoederen) en 9c (BTW bij levering van mondkapjes), vervallen met ingang van 1 oktober 2020. De onderdelen 6.3 (gebruikelijkloonregeling en 10 (heffing Duitse netto-uitkeringen) vervallen met ingang van 1 januari 2021.

Ministerie van FinanciŽn 16-6-2020, nr. 2020-12560 (Fida 20203696)

Verwijzingen:
Fida 20203696 (MvF 16-06-2020 2020-12560)