FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1600

Europees akkoord voor garantieregeling kredietverzekering

De Europese Commissie (EC) heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Nederlandse garantieregeling goedgekeurd om de kredietverzekeringsmarkt voor de handel te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. De regeling houdt het volgende in:

  1. De kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
  2. De garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat.
  3. De regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland.
  4. Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van € 1 mld, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal € 12 mld in totaal kan dekken.
  5. De garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat.

Volgens de EC zal de maatregel helpen om de economische impact van het coronavirus in Nederland te beheersen. De maatregel is noodzakelijk, passend en evenredig om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b, VWEU en de algemene beginselen die zijn vastgesteld in het op 19 maart 2020 door de EC goedgekeurde tijdelijke steunkader, dat is gewijzigd op 3 april 2020 (zie FutD 2020-1074) en 8 mei 2020 (zie FutD 2020-1487). Op basis hiervan heeft de EC, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregelen.

Europese Commissie 25-5-2020, nr. IP/20/937 (Fida 20203331)

Verwijzingen:
Fida 20203331 (EC 25-05-2020 IP/20/937)