FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1595

ZWiC-uitkeringen voor corona-zorgverleners onbelast

Naar aanleiding van een op 16 april 2020 door de Tweede Kamer aangenomen motie hebben de staatssecretarissen van FinanciŽn de Tweede Kamer geÔnformeerd over de fiscale gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de giftenaftrek en de mogelijke effecten op de toeslagen van een uitkering uit het steunfonds zoals dat is opgezet door de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC).

Zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van €†30.000 van de stichting ZWiC. Nabestaanden van zorgverleners die door hun werk in de coronazorg zijn overleden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van €†50.000. Een dergelijke uitkering door een private partij, zonder bemoeienis van de werkgever (noch bij de uitkering, noch bij de voeding van het fonds) waarbij ook een beloningsbedoeling ontbreekt, is voor de loon- en inkomstenbelasting geen te belasten loon. Deze eenmalige uitkering heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen in het jaar waarin de uitkering plaatsvindt. Het bedrag van de uitkering maakt, voor zover dat op de peildatum, 1 januari van het kalenderjaar na het jaar van ontvangst, nog tot het bezit behoort van de ontvanger, wel deel uit van de rendementsgrondslag van box 3. Via het verzamelinkomen en de rendementsgrondslag van box†III werkt dit door naar de inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen (inkomenstoets). De staatssecretarissen hebben toegezegd deze uitkeringen uit te zonderen bij de vaststelling van het vermogen bij de toepassing van de vermogenstoets van de toeslagen. Dat zal gebeuren bij ministeriŽle regeling aan het einde van 2020 en die zal in werking treden met ingang van 1 januari 2021, de eerst mogelijke peildatum voor een door de stichting ZWiC gedane uitkering. De uitzondering geldt voor een periode van 3 jaar. Met deze uitzondering wordt afgeweken van de in de afgelopen jaren gebruikelijke lijn om in principe geen uitkeringen uit te zonderen van de vermogenstoets van de toeslagen.

De ANBI-status van de stichting ZWiC leidt er verder toe dat de stichting de giften voor het fonds kan ontvangen zonder dat zij schenkbelasting verschuldigd is, de gever aan het fonds in aanmerking kan komen voor de giftenaftrek en de ontvanger van de uitkering (de zorgverlener of diens nabestaande) over de uitkering geen schenkbelasting verschuldigd is.

Ministerie van FinanciŽn 27-5-2020, nr. 2020-0000089524 (Fida 20203309)

Verwijzingen:
Fida 20203309 (MvF 27-05-2020 2020-0000089524)