FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1593

Corona-noodpakket niet met drie, maar vier maanden verlengd

De ministers van SZW, FinanciŽn en EZK hebben de Tweede Kamer geÔnformeerd over wijzigingen in het Noodpakket coronamaatregelen (Noodpakket 2.0; zie FutD 2020-1547). Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Het betreft de volgende regelingen:

Ter behoud van banen en het ondersteunen van bedrijven verhoogt het kabinet de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar €†50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. Hierin is verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW-regeling. Het kabinet gaat onderzoeken of ondernemingen in kapitaalintensieve sectoren met hoge vaste lasten, die ook nŠ 1 oktober nog zeer forse omzetdervingen doormaken en door de overheidsmaatregelen rond Corona een moeilijk toekomstperspectief hebben, door de overheid kunnen worden ondersteund.

Tot slot wordt er een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd. Deze "ontslagboete" geldt niet als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), ůf er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Ministerie van SZW 28-5-2020, nr. 2020-0000074009 (Fida 20203327)

Verwijzingen:
Fida 20203327 (MvF 28-05-2020 2020-0000074009)