FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1554

NOB wil ook nŠ corona lage belasting- en invorderingsrente

De NOB heeft een reactie uitgebracht op de tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente in het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 (zie FutD 2020-1483). De verschillende tijdvakken voor aanpassing van de belasting- en invorderingsrente geven een diffuus beeld en maken het moeilijk voor belastingplichtigen om een weloverwogen beslissing te nemen. De NOB beveelt daarom aan om bij dit wetsvoorstel een eenvoudig en overzichtelijk systeem voor de belastingrente, invorderingsrente en betalingskorting neer te zetten. Dit zou kunnen door vooralsnog voor een periode met een vaste einddatum de percentages voor de belastingrente en te betalen invorderingsrente vast te zetten op 0,01%. Om belastingplichtigen duidelijkheid te geven, zou deze (voorlopige) einddatum bijvoorbeeld 31 oktober 2020 of zelfs 31 december 2020 kunnen zijn. Ook het permanent verlagen van de belastingrente en de te betalen invorderingsrente naar het huidige lage renteniveau van 0,01% kan de gewenste duidelijkheid brengen. De NOB vindt het niet vanzelfsprekend dat de percentages van de belasting- en invorderingsrente weer "automatisch" teruggaan naar 4% en 8%. Deze percentages stonden vůůr de bekendmaking van de coronamaatregelen al ver af van de geldende marktrente. De NOB doet een dringend beroep op het kabinet om de percentages van de belasting- en invorderingsrente na beŽindiging van de coronamaatregelen meer in lijn te brengen met de realiteit.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 15-5-2020 (Fida 20203105)

Verwijzingen:
Fida 20203105 (NOB 15-05-2020 )