FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1553

Effecten coronacrisis op WOZ-waardering 2020 en 2021

De Waarderingskamer heeft op 15 mei 2020 een publicatie uitgebracht over de effecten van de coronacrisis op marktwaarden en WOZ-waarden. Daarin staat dat bij de op de waardepeildatum 1 januari 2019 gebaseerde WOZ-waarden 2020 nog geen enkel zicht was op een coronacrisis en dus ook niet op effect hiervan op de markt. Ook aan het begin van het kalenderjaar 2020 (1 januari 2020) was daar nog geen sprake van. Daarom zal volgens de Waarderingskamer ook vanuit het begrip "toestandspeildatum" de coronacrisis in 2020 nog geen invloed hebben op de vastgestelde WOZ-waarden. Bij de behandeling van bezwaren hoeven gemeenten hiermee geen rekening te houden. Gemeenten moeten in de "aprilinventarisatie" wel opgeven wat hun verwachting is van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen waardepeildatum 1 januari 2019 en 1 januari 2020 (de WOZ-waarden voor 2021). Zij moeten daarom nu al zicht hebben op de verwachte invloed van de coronacrisis op de WOZ-waarden van 2021, terwijl nog niet bekend is hoe de markt zich verder in 2020 gaat ontwikkelen. Volgens de Waarderingskamer zijn er argumenten te noemen waardoor marktprijzen gaan dalen (verwachte stijging van hypotheekrente, verwachte afname van koopkracht), maar loopt aan de andere kant het woningtekort verder op omdat de bouwproductie terugloopt. Ook wanneer uit marktanalyse zou blijken dat verkoopcijfers in de loop van 2020 een daling laten zien, is de coronacrisis volgens de Waarderingskamer geen "specifieke voor een onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid" als bedoeld in artikel 18, lid 3, onder c, Wet WOZ, zoals blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2018 (zie FutD 2018-0880 met ons commentaar). Daarom geldt ook voor de WOZ-waarden in 2021 naar de waardepeildatum 1 januari 2020 dat deze niet beļnvloed worden door de nu nog onbekende effecten van de coronacrisis op de marktprijzen. Voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties is het daarom al wel mogelijk een eerste inschatting te geven (in de aprilinventarisatie) van de verwachte ontwikkeling van de WOZ-waarden.

De Waarderingskamer bracht op 11 mei 2020 een geactualiseerde versie uit van de Handleiding omgaan met effecten coronacrisis bij (afhandeling van) WOZ-bezwaren (zie FutD 2020-0992). Hierin staan praktische richtlijnen voor het beantwoorden van vragen over WOZ-bezwaren in relatie tot de coronacrisis en voor de afhandeling van WOZ-bezwaren tijdens de uitzonderlijke situatie die door het coronavirus is ontstaan. Hierin staat dat de bezwaartermijn volgens de Waarderingskamer niet hoeft te worden aangepast in verband met de coronamaatregelen. Ondanks de verruiming van de maatregelen per 11 mei 2020 en de verwachte verdere verruiming per 1 juni 2020, zal het uitgangspunt van vermijden van contacten binnen 1,5 meter de mogelijkheid voor in ieder geval inpandige opnames voorlopig nog beperken. Daarom is het volgens de Waarderingskamer verstandig om te kijken of er ook alternatieven zijn, zodat de tijdige afhandeling van bezwaarschriften mogelijk blijft.

Waarderingskamer 15-5-2020 (Fida 20203147) en 11-5-2020 (Fida 20203148)

Verwijzingen:
Fida 20203147 (Diversen 15-05-2020 )
Fida 20203148 (Diversen 11-05-2020 )