FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1552

Corona-beschermingsmateriaal bijna altijd invoerheffingvrij

De staatssecretarissen van FinanciŽn hebben Kamervragen (zie FutD 2020-1256) beantwoord over importheffingen en BTW op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. De bewindspersonen antwoordden dat bepaalde organisaties onder voorwaarden gebruik kunnen maken van een vrijstelling van invoerrechten en invoer-BTW. Naar aanleiding van een verzoek van een aantal lidstaten waaronder Nederland, heeft de Europese Commissie in een besluit van 3†april 2020 toestemming gegeven voor de vrijstelling uit Verordening EG 1186/2009. Deze toestemming geldt voor persoonlijke beschermingsmiddelen die van 30 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 worden ingevoerd. De Nederlandse Douane had halverwege maart 2020 al proactief besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid van schorsing van de rechten bij invoer, in afwachting van goedkeuring van de EC. De Douane past het Besluit ook toe als (zorg)instellingen of BIG-geregistreerden gebruik willen maken van de vrijstelling. Zij moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de Douane in de lidstaat waar zij zijn gevestigd. Volgens de staatssecretarissen zal er binnen de grenzen van de Unierechtelijke vrijstellingsbepalingen al het mogelijke worden gedaan om de persoonlijke beschermingsmiddelen met vrijstelling ingevoerd te krijgen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Ministerie van FinanciŽn 18-5-2020, nr. 2020-0000087659 (Fida 20203112)

Verwijzingen:
Fida 20203112 (MvF 18-05-2020 2020-0000087659)