FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1550

Toepassing NOW-regeling via sportservicebureau

Sportverenigingen die personeel betalen via een payrollbedrijf kunnen een aanvraag indienen voor een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), maar zodra sportverenigingen via een centrale servicedesk personeel uitbetalen kunnen zij geen beroep doen op de NOW-regeling. Als gebruik wordt gemaakt van een sportservicebureau, dan is dit bureau formeel de werkgever, ofschoon de materiŽle werkgeversrisico's bij de sportverenigingen zijn neergelegd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen geantwoord dat het niet mogelijk is om binnen het loonheffingennummer waarover het sportservicebureau beschikt, een onderscheid te maken naar verschillende delen van de omzet en de loonsom ten behoeve van een aanvraag in het kader van de NOW. Dat is niet uitvoerbaar binnen de gewenste en noodzakelijke korte afhandelingstermijn en met het volume aan aanvragen. Als werknemers niet meer bij de sportverenigingen aan het werk zijn, hoeft het sportservicebureau geen factuur voor de loonkosten te versturen en is sprake van omzetverlies bij het sportservicebureau. Als het omzetverlies minstens 20% is, kan het sportservicebureau een beroep doen op de NOW en zal het sportservicebureau volgens de minister in overleg met de deelnemende verenigingen de subsidie "toerekenen" aan de getroffen verenigingen. Als het omzetverlies van het sportservicebureau minder dan 20% is, is er geen recht op de NOW. Het kabinet zet zich wel in om zoveel mogelijk partijen die schade lijden door het coronavirus te ondersteunen. Daarom is een steunpakket van ۠120 mln beschikbaar gesteld voor de sportsector, aanvullend aan de maatregelen in het rijksbrede steunpakket.

Ministerie van SZW 19-5-2020, nr. 2020-0000063586 (Fida 20203146)

Verwijzingen:
Fida 20203146 (MvSZW 19-05-2020 2020-0000063586)