FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1492

Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang in Staatsblad

De staatssecretarissen van SZW en FinanciŽn hebben een tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMVB) in het Staatsblad gepubliceerd waarin een tegemoetkoming (zie FutD 2020-1430) wordt geregeld voor de eigen bijdrage van ouders in de kosten voor kinderopvang in verband met de coronacrisis (Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO). Het besluit voorziet in een wettelijke grondslag voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan kinderopvangtoeslag ontvangende ouders vanwege de door hen betaalde eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang over de periode 16 maart 2020 tot en met 19†mei 2020. Het kabinet heeft besloten om het recht op tegemoetkoming voor alle ouders met kinderopvangtoeslag gedurende de hele periode waarin basisscholen en kinderopvang nog gedeeltelijk gesloten zijn te verlengen, omdat ook in deze periode nog niet alle ouders gebruik zullen kunnen maken van kinderopvang. Om het ook voor deze ouders mogelijk te maken dat zij de facturen doorbetalen en hun plek op de kinderopvang behouden, loopt de tijdelijke tegemoetkoming door. Het besluit treedt in werking op 1 juni 2020 en vervalt met ingang van 1 juni 2022.

Ministerie van SZW 6-5-2020, nr. 2020-134 (Fida 20203023)

Verwijzingen:
Fida 20203023 (KB 06-05-2020 2020-134)