FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1489

Verkorting aanvraag S&O in verband met coronacrisis

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft bekend gemaakt dat ondernemers met een S&O-verklaring voor (de eerste helft van) 2020 die hun R&D-plannen als gevolg van de coronacrisis wijzigen, onder voorwaarden de looptijd van hun aanvraag kunnen inkorten en een nieuwe WBSO-aanvraag kunnen indienen.

De mogelijkheid voor het verkorten van de periode van een aanvraag waarvoor al een S&O-verklaring is ontvangen, is nieuw. Het inkorten van de periode van een aanvraag waarvoor nog geen S&O-verklaring was afgegeven was altijd al mogelijk. Het versoepelen van deze voorwaarde heeft als doel ondernemers te ondersteunen die op korte termijn S&O-projecten willen starten om de coronacrisis te bestrijden. Aan het inkorten van de huidige aanvraag en het indienen van een nieuwe aanvraag zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Ondernemers die al een jaaraanvraag voor 2020 hebben ingediend kunnen een nieuwe aanvraag indienen vanaf 24 april tot en met 30 september 2020 met nieuwe of gewijzigde R&D-projecten. De al afgegeven S&O-verklaring wordt dan ingekort.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 24-4-2020 (Fida 20203082)

Verwijzingen:
Fida 20203082 (MvEZ 24-04-2020 )